Skype Me?! Skype Me?! Skype Me?!
商品搜尋:  

回首頁 > 產品介紹

運動型 心率器           KY5C
產品特色 :
.手指感應,量測心跳功能
.時間、日期功能
.造型獨特,攜帶方便
.置於桌面可當時鐘
.側面掛勾,可掛吊飾...more